2010. január 24., vasárnap

Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, Gregor Wurst és Bart D. Ehrman: Júdás Evangéliuma

Ez a könyv több annál, hogy néhány sorocska legépelve, majd kiadva. Ez történelem, régészeti lelet, a múlt, titkok.
Nem éppen egy könnyű olvasmány. Már csak azért sem, mert dokumentumregény, de szerintem vallási hovatartozástól és mélységtől függetlenül kihagyhatatlan.

Ha meghalljuk a bibliai Júdás nevét, akkor azonnal eszünkbe jut az áruló, aki elárulta Jézust és emiatt lett keresztre feszítve.
A Júdás evangéliuma viszont ezt teljesen más nézőpontból világítja meg.
A kódex a 200-as évekből származik (egyes vizsgálatok szerint még régebbről) és 1978-ban fedezték fel Közép-Egyiptomban.
Nagyon rossz állapotban volt, több helyen hiányos vagy épp sérült, és kopt nyelven íródott.
A restaurálást és angol nyelvre fordítást elismert kutatók végezték.

A könyvben teljes egészében le van fordítva az evangélium, ami a hiányosságok miatt nem éppen könnyen értelmezhető, de Bart D. Ehrman kommentárjai érthetővé és olvasmányossá teszik ezt a történelmi fordulatot taglaló leletet.

Én mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el.
Egy másik szemszögből mutatja be az árulást (ami tán nem is árulás?), a keresztre feszítést és a feltámadást.

"Ezerhatszáz esztendőn keresztül rejtőzött a világ elől, míg töredékes papiruszlapjai végre utat találtak a tudósokhoz, akik megérthették a benne foglalt üzenetet. Az evangélium, amelyet a kereszténység korai időszaka óta senki nem olvashatott, amelyről még a szakértők közül is kevesen hitték, hogy létezett valaha, Júdást nem árulóként, hanem Jézus igaz barátjaként ábrázolja. Egészen másként bontakozik ki benne mester és tanítvány viszonya, mint az Újszövetség többi evangéliumában: Júdás nem gonosztevő, hanem példakép Jézus követői előtt, az egyetlen, aki valóban megérti mestere szavait. Jézus neki - és általa az evangélium olvasóinak is - átadja mindazt a tudást, amely elvezethet önmagunk és Isten megismeréséhez. Júdás evangéliuma szerint Jézus számára a halál nem félelmetes és ijesztő kilátás, hanem eszköz volt, amelynek révén visszatérhet égi otthonába. Ő maga kérte meg Júdást az árulásra, barátja és tanítványa pedig ezzel a cselekedetével lehetővé tette számára, hogy megváljon anyagi testétől, megszabadítsa isteni énjét."


Rodolphe Kasser, PHD, a Genfi Egyetem Bölcsészettudományi Karán a világ egyik legelismertebb koptológusa.
Marvin Meyer, PHD, a Chapman Egyetem bibliakutatási és keresztény teológiai szakának professzora. A gnoszticizmus, a Nag Hammadi-könyvtár és a Jézussal kapcsolatos, Újszövetségen kívüli irodalom kutatásának egyik kiemelkedő alakja.

Gregor Wurst, PHD, az egyháztörténet és patrisztika professzora a németországi Augsburg egyetemen.
Bart D. Ehrman, PHD, a North Carolina Egyetem tanszékvezető professzora, a korai kereszténység szakértője.

1 megjegyzés:

  1. amikor még kislány voltam akkor nagyon érdekelt a biblia, de nem tetszett soha az ahogyan tanították.Gimiben és a főiskolán nyert értelmet számomra az egész.Most nem megyek bele hogyan:)
    Az elmúlt években sokat foglalkoztam ezotériával (azt hiszem nem mondok újat:D) és pontosan ez fogalmazódott meg bennem.Jézusnak szükséges volt Júdásra.

    Remélem meg tudom majd szerezni.

    VálaszTörlés